Najbliższe wydarzenia

28 III

Aspekte Salzburg

A.Zubel - Not I
Agata Zubel - głos
Phace Ensemble
dyr. Lars Mlekusch
SALZBURG Neues Mozarteum g.19:00

17 III

beauty of Today

A.Zubel - Aforyzmy na Miłosza
Agata Zubel - głos
Prague Philharmonia
dyr. Pavel Šnajdr
PRAGA Galery of the National Technical Library g.19:30

11 III

CARTE BLAnche à Agata Zubel

A.Zubel - Mother Lode II
A.Zubel - Violin Concerto
A.Zubel - Chapter 13
L.Berio - Folk Songs
Agata Zubel - głos
MUK
WIEDEŃ Musikverein g.20:00

10 III

poland - where are you?

A.Zubel - Double Battery
Ensemble Le donne ideali
dyr. Anmarie Mëtsa Yabi Wili
ZURYCH Walcheturm g.20:30

9 III

poland - where are you?

A.Zubel - Double Battery
Ensemble Le donne ideali
dyr. Anmarie Mëtsa Yabi Wili
CHUR Postremise g.20:00

8 III

poland - where are you?

A.Zubel - Double Battery
Ensemble Le donne ideali
dyr. Anmarie Mëtsa Yabi Wili
GENEWA Fonderie Kugler g.20:30

13 II

sekretne znaki

A.Zubel - Unisono II
Joanna Freszel - głos
Rafał Łuc - akordeon
Cezary Duchnowski - elektronika
WROCŁAW Narodowe Forum Muzyki g.19:00

7 II

CCRMA

A.Zubel - Aria z opery Bildbeschreibung
Aleksandert Gabryś - kontrabass
USA Stanford University g.19:30

6 II

Musik von heute aus europa

A.Zubel - Chamber Piano Concerto
Haruka Ebina - fortepian
Ensemble Oktopus
dyr. Konstantia Gourzi
MONACHIUM Reaktorhalle g.20:00

1 II

polskie radio pr.II

Derwid - Piosenki
Agata Zubel - głos
Andrzej Bauer - wiolonczela
Cezary Duchnowski - fortepian, elektronika 
TRANSMISJA g.20:00