Zdjęcia z albumu

na marimbę i kwartet smyczkowy
(2000) – ca 17’
 
Prawykonanie: 26 II 2004, Wrocław 
Wykonawcy: Agnieszka Pstrokońska (mar), Kwartet Jagielloński