Lullaby

na chór mieszany
do słów Williama Shakespeare’a
(2013) - 7’30
zamówienie Wratislavia Cantans Festival
 
Obsada: S A T B

Prawykonanie: 8 VI 2013, Wrocław 
Wykonawcy: Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Franków-Żelazny (dir.)