Bariera dźwięku

październik  2017
Audycja Bariera Dźwięku dostępna do posłuchania w internecie