Opera Omnia 5

April 2014
Witold Lutosławski - Lacrimosa, Tryptyk Śląski
Agata Zubel - soprao
Orchestra and Chior of Wroclaw Philharmonic
Jacek Kaspszyk - conductor