Dźwięki, szepty, krzyki

January 2013
Interviews with composers.
Agnieszka Lewandowska-Kąkol
Fronda Edition